Historia klubu.

Klub Sportowy w Wielopolu Skrzyńskim .

W 2011 roku mija 60 lata od zarejestrowania Zespołu Sportowego w Wielopolu Skrzyńskim.Przed wybuchem II wojny światowej działały na terenie Wielopola Skrzyńskiego pod nazwą „Sokół”oraz „Strzelec”grupy sportowe, które rozgrywały mecze w piłce siatkowej.
W czasie wojny organizowano potajemne zawody w piłce siatkowej w pobliskim lesie – Sikorniku.
Po zakończonej wojnie przystąpiono do reaktywowania działalności sportowej, lecz dopiero 30 maja 1950 roku odbyło się zebranie organizacyjne sympatyków sportu. W dniu 25 maja 1951 roku zarejestrowano LZS Wielopole Skrzyńskie w Powiatowym Zrzeszeniu LZS w Dębicy pod numerem 10/3/51.
Wybrano Zarząd Klubu:
Józef Machnica – Prezes, Eugeniusz Daniec – z – ca Prezesa, Jan Motyka – sekretarz, Maksymilian Małecki – skarbnik, Marian Gałkowski – gospodarz, Edward Zabiegły, Stanisław Spetkowski, Stanisław Ozga, Stefan Kołczak – członkowie. W nowo założonym LZS utworzono sekcję piłki siatkowej, sekcję szachową, sekcję warcabową. Organizowano również zawody w innych dyscyplinach sportowych takichjak: kolarstwo, lekkoatletyka.
W latach 1952 – 1956 drużyna LZS Wielopole Skrzyńskie występowała w systemie rozgrywkowym w piłce nożnej Klasy „C” w Podokręgu Piłki Nożnej w Dębicy.
W 1954 roku awansowała do wyższej klasy rozgrywkowej „B”, zaś w 1956 roku zdobyła mistrzostwo klasy „B” tym samym awansując do Klasy „A” – niestety ze względu na trudności finansowe nie przystąpiła do rozgrywek w klasie „A”.
Po zlikwidowaniu boiska sportowego Ludowy Zespół Sportowyorganizował rozgrywki w piłce siatkowej, utworzył sekcję tenisa stołowego i brydża sportowego orazuczestniczył w rozgrywkach szachowych i warcabowych.
W 1959 roku wybrano nowy Zarząd, którego Prezesem został Kazimierz Rogowski. W latach 60 – tych największe sukcesy odnosili siatkarze, którzy dwukrotnie zdobywali mistrzostwo Powiatu Ropczyckiego. Zaś szachiści i tenisiści zajmowali czołowe miejsca
w turniejach o mistrzostwo Powiatu Ropczyckiego.
W 1962 roku wybrano nowy Zarząd, którego Prezesem został EugeniuszKotowski, natomiast w 1963 roku powstała sekcja narciarska. W 1965 roku na III Powiatowej Spartakiadzie odbywającej się w Wielopolu Skrzyńskim, LZS Wielopolezajęło I miejscewe współzawodnictwie sportowym.
W 1966 roku ożywiła swoją działalność sekcja piłki nożnej, ale z powodu braku boiska musiała rozgrywać zawody na boisku przeciwnika, co sprawiało ogromną trudność zawodnikom i działaczom. W 1969 roku nazebraniu sprawozdawczo – wyborczym, wybrano nowy Zarząd, którego Prezesem został Stefan Śliwiński.
W 1972 roku utworzono sekcjęturystyczną, która działała bardzo prężnie, czego efektem było zajmowanie czołowych miejsc przez nasze drużyny zarówno indywidualnie jak równieżdrużynowo. Zawodnicy uczestniczyli w zlotach międzywojewódzkich w Grybowie, Bieczu, Starym Sączu, Ulanowie nad Sanem.
W 1972 roku w drużynie sekcji piłki nożnej zadebiutował znany dziś satyryk Marcin Daniec, który rozegrał 100 meczy zdobywając 71 bramek. W 1988 roku zakończył on swoją przygodę z piłką.
W 1973 roku utworzonoRadę Gminną Ludowe Zespoły Sportowe jej nowym szefem został wybrany Stefan Śliwiński. Z jego inicjatywy oraz działaczy LZS takichjak Kotowski Eugeniusz, Figiel Stanisław oraz Tadeusz Ciosek zakupiono teren pod budowę basenu kąpielowego.
W 1976 roku zorganizowano Gminną Spartakiadę Zimową w Wielopolu Skrzyńskim  w narciarstwie, impreza ta cieszyła siędużą popularnością i była organizowana przez 15 lat.
W 1977 roku odbyło się uroczyste otwarcie basenu kąpielowego. W czasie otwarcia basenu odbyły się pierwsze zawody pływackie, w których mieszkańcy brali czynny udział.
W 1979 roku naIII Igrzyskach LZS Sportowo – Rekreacyjnych Pracowników GospodarkiŻywnościowej reprezentacja LZS Wielopolezdobyła indywidualnie 4 złote, 3 srebrne i 5 brązowych medali.
Po sukcesach odniesionych w roku 1979 Zarząd LZS Wielopole Skrzyńskiewraz z Radą Gminną LZS podjął decyzję o zorganizowaniu Balu Sportowego celem wybrania najlepszych sportowców gminy. Bal najlepszych sportowców Gminy Wielopole Skrzyńskie odbył się 16 lutego 1980 roku.
W 1981 roku reprezentacja LZS Wielopole uczestniczyła w IV Wojewódzkim Zlocie Turystycznym
w Kamionce, gdzie zajęła I miejsce. Reprezentacja LZS Wielopolereprezentowała woj. rzeszowskie w VII Ogólnopolskim Zlocie Turystycznym w Łagowie Lubelskim gdzie zajęła VI miejscedrużynowo.
W 1981 roku odbyła się uroczystość XXX – lecia LZS Wielopole Skrzyńskie. Zawodnicy i działacze otrzymali za swą działalność sportową odznaczenia sportowe.
W roku jubileuszu Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Rzeszowie powierzyła klubowi sportowemu w Wielopolu Skrzyńskim organizację imprezy sportowo – motorowej: finału wojewódzkiego pod hasłem „O złoty kask” i „Rowerem wszędzie”. W obu finałach LZS Wielopole Skrzyńskie zajęło pierwsze miejsca.
Z inicjatywa działaczy sportowych po oddaniu boiska sportowego do użytku w 1979 roku Zarząd LZS Wielopole Skrzyńskiewraz z Radą Gminną postanowił zarejestrować drużynę piłki nożnej do rozgrywek nasezon piłkarski 1981/1982 w klasie „C”.  15 maja 1982 roku Rada Gminna LZS w Wielopolu Skrzyńskimpodpisała porozumienie o przyjęcie patronatu przez Spółdzielnię Przemysłu Skórzanego „ASKO”
nad drużyną piłkarską, która przyjęła nazwę „Asko”Wielopole Skrzyńskie.
21 lutego 1984 roku odbyło się zebraniezałożycielskie Ludowego Klubu Sportowego. W ciągu 33 – letniej działalnościosiągane wyniki zarówno w miejscu zamieszkania jak również naimprezach rejonowych, wojewódzkich i krajowych były zachętą do tworzenia wyższej formy organizacyjnej nabazie dotychczasowego LZS. 11 sierpnia 1984 roku Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskimzarejestrował LKS pod nazwą „Pogórze”.
Propozycję nazwy przedstawił Henryk Mirowski, zaś emblemat klubowy zaprojektował Michał Gąsior. Wybrano także Zarząd LKS:
Henryk Mirowski – Prezes, Tadeusz Jaworek – v – ce Prezes, Marek Froń – v – ce Prezes, Jerzy Siuta – sekretarz, Stanisław Błażejowski – skarbnik, Czesław Siuśko, Edward Zabiegły, Michał Gąsior, Jan Skałuba, JózefParyś i Piotr Trałka – członkowie Zarządu.
W sezonie 1985/1986 klub „Pogórze” w Wielopolu Skrzyńskim zgłosił do rozgrywek o mistrzostwo Klasy „B” drużynę juniorów. W 1986 roku wybrano nowy Zarząd LKS „Pogórze” Wielopole Skrzyńskie, którego Prezesem został Stanisław Froń.
W zakończonych rozgrywkach o mistrzostwo klasy „B” juniorów w sezonie 1985/1986 drużyna z Wielopola Skrzyńskiego zajęła I miejsce i awansowała do Klasy „A”.   W sezonie 1986/1987 drużyna juniorów zajęła IV miejsce i awansowała do klasy okręgowej.
W finale rozgrywek o mistrzostwo klasy okręgowej juniorów w sezonie 1987/1988 klub
z Wielopola Skrzyńskiegozajął II miejsce, natomiast drużyna seniorów uzyskała awans do klasy „A” w rozgrywkach piłkarskich.
W dniu 16 stycznia 1992 roku odbyło sięWalne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze
LKS „Pogórze” Wielopole Skrzyńskie, na którym wybrano Prezesa Klubu. Został nim Bartłomiej Ochał .
W dniu 12 lutego 1994 rokuzostał wydany biuletyn informacyjny „Kibic”,który zawierał informacje dotyczące rozgrywek sportowych na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie.
Dnia 15 stycznia 1995r. odbyło sięWalne Nadzwyczajne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Ludowego Klubu Sportowego „Pogórze” Wielopole Skrzyńskie na którym wybrano nowy Zarząd w składzie:
Marcin Świerad – Prezes, Jerzy Siuta zastępca ds. sportu, Stanisław Pazdan zastępca
ds. organizacyjnych, Tadeusz Jaworek – sekretarz, Stanisław Błażejowski – skarbnik, Grzegorz Fic, Andrzej Góra, Stanisław Rzeźnikiewicz, Witold Wójcik, Tomasz Kozioł,
Janusz Kruczek – członkowie Zarządu.
W roku 1996 przypadło 45 – lecie klubu z tej okazji odbyło się szereg imprez związanych z tą rocznicą miedzy innymi zawody w tenisie stołowym, szachach, warcabach, kolarstwie, biegach przełajowych, lekkoatletyce i pływaniu.
W latach 2001/2002 prezesem klubu sportowego był Tadeusz Kosydar.
 

Skład Zarządu Ludowego Klubu Sportowego w latach 2006-10:
Prezes– Stanisław Pazdan, V – ce Prezes – Adam Poręba, V – ce PrezesPiotr Trałka, Sekretarz – Tomasz Kozioł, Skarbnik – Stanisław Pastuszek, CzłonkowieZarządu – Witold Sypień, Łukasz Kalisztan, Jerzy Siuta, Stanisław Froń, Andrzej Góra, Witold Wójcik,

Obecnie od 2011 roku skład Zarządu Klubu wygląda następująco -Prezes -,Mirowski Henryk,V – ce prezes -Poręba Adam ,sekretarz- Góra Andrzej, skarbnik -Świstak Konrad, członek Klubu -Kozioł Tomasz.

Sezon 2010/11.

Początkiem  roku  tradycyjnie już odbył się Bal Mistrzów Sportu .Był to jubileuszowy Bal ,bo już 30 .Także w tym roku przypada 60 lecie istnienia klubu sportowego LKS ,, Pogorze ,, . Zarząd Klubu aby  uświetnić ten jubileusz,  zorganizował cykl imprez sportowych trawających przez cały rok , w których staruje młodzież z terenu naszej gminy.

Drużyny startujące w rozgrywkach zajęły odpowiednio miejsca :

Seniorzy klasa okręgowa 12 miejsce- był to bardzo trudny sezon dla drużyny Pogórza, która do ostatniego meczu nie była pewna utrzymania , ponieważ z ligi spadało w tym roku aż cztery drużyny. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło i Pogórze zachowało status drużyny piątoligowej. Po pięciu latach pracy z drużyną seniorów z trenowania zrezygnował Słąwomir Orzech ( Ropczyce) , którego zastąpił Jarosław Kuter. Definitywnie karierę zakończył czołowy zawodnik Pogórza Tomasz Kozioł .Drużyna juniorów starszych 3 miejsce w lidze okręgowej – drużyna juniorów grała bez najlepszych swoich zawodników którzy występowali w drużynie seniorów ( Tomasz Cynarski , Łukasz Smoczyński)  .

Drużyna trampkarzy- miejsce 6 w tabeli okręgowych rozgrywek.

 

Prezesi:

Ludowy Zespół Sportowy w Wielopolu Skrzyńskim
1951 – 1959 –Machnica Józef
1959 – 1963 – Rogowski Kazimierz
1963 – 1969 – Kotowski Eugeniusz
1969 – 1974 – Śliwiński Stefan
1974 – 1975 – Marć Marek
1975 – 1984 – Jaworek Tadeusz

Ludowy Klub Sportowy „Pogórze” w Wielopolu Skrzyńskim
1884 – 1986 – Mirowski Henryk
1986 – 1992 – Froń Stanisław
1992 – 1995 – Ochał Bartłomiej
1995 – 2001 – Świerad Marcin
2001 – 2002 – Kosydar Tadeusz
2002 – 2006 – Froń Stanisław
2006 -2010 – Pazdan Stanisław

2011-Henryk Mirowski